Regulamin

1. Przedsiębiorca, kontakt

1.1    Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem www.sziszishop.pl jest KPF z siedzibą w Gdyni, ul. Parkowa 7/2 (zwana dalej: „KPF”), posiadająca NIP: 958 1462438.

1.2    Klient ma możliwość kontaktu z prowadzącym sklep internetowy pod adresem KPF, Sziszi, ul. Parkowa 7/2, 81-549 Gdynia; telefonicznie lub przez formularz kontaktowy na stronie sklepu internetowego.

 

2. Ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego SziSzi

2.1. Ze sklepu internetowego mogą korzystać tylko osoby, które ukończyły 18 lat.

2.2. Osoby, które nie ukończyły lat 18 mogą korzystać ze sklepu internetowego za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych.

2.3. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów podają swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez KPF na zasadach wskazanych w Polityce prywatności .

 

3. Zamawianie towarów

3.1.  Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.sziszishop.pl.

3.2.  Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

3.3.  Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk zamawianych towarów.

 

4. Jak kupować w sklepie internetowym – szczegółowa instrukcja

4.1    Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonę „Do koszyka”.

4.2    Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony.

4.3    Po wybraniu opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki zamówionego towaru.

4.4    Po wybraniu sposobu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych należy wybrać sposób płatności.

4.5    Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności online (płatność kartą płatniczą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro lub przelew poprzez serwis PayPal lub Blue Media S.A) lub opłacenia przesyłki przy odbiorze.

4.6    Klient dokuje złożenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.7    W przypadku wybrania jako formy płatności za towar płatności online (przelew lub płatność kartą płatniczą przez system PayPal lub Blue Media S.A), dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania płatności na rachunek KPF lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu PayPal lub Blue Media S.A), zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, umowa nie zostanie zawarta, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie.

4.8    Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.

4.9    Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

4.10  KPF może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

 

5. Ceny

5.1    Ceny na stronie sklepu internetowego podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.

5.2    Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.

5.3    Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta jak i KPF. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez KPF zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

5.4    KPF zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa.

 

6. Dostępność zamówionych towarów

6.1    Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.

6.2    W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

6.3    W karcie produktu udostępniana jest Klientom informacja o pełnym zakresie rozmiarów – rozmiary aktualnie niedostępne również znajdują się na tej liście, jednakże są wyraźnie oznaczone innym niż rozmiary dostępne kolorem. Produktu w rozmiarze niedostępnym nie można dodać do koszyka.

 

7. Niemożność zrealizowania zamówienia

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

 

8. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia

8.1    Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.

8.2    W przypadku przesyłki opłacanej przy odbiorze, zamówienie zostaje przekazane do realizacji bezpośrednio po jego złożeniu. W przypadku przelewu online, zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto KPF. W przypadku karty, zamówienie zostaje przekazane do realizacji w momencie przekazania pozytywnej autoryzacji.

8.3    Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres, towar zostanie wysłany do Klienta w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych, 15 dni roboczych w przypadku dostawy poza granicę Polski od dnia prawidłowego złożenia zamówienia.

8.4    UWAGA: W przypadku wyboru jako formy płatności, płatności online za pośrednictwem serwisu PayPal lub Blue Media S.A (przelew lub płatność kartą płatniczą) realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za zamówienie na konto sklepu internetowego lub podmiotów pośredniczących, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany klientowi.

8.5    Dostarczaniem zamówień zajmuje się firma kurierska – przewidywany czas dostawy to jeden dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 10 dni roboczych, 15 dni roboczych w przypadku dostawy poza granicę Polski od dnia prawidłowego złożenia zamówienia.

 

9. Formy płatności za zamówienie

9.1    Za pobraniem: zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki kurierskiej.

9.2    Przelew: przelewy, które akceptowane są przez KPF, to tzw. szybkie płatności online dokonane przy użyciu serwisu Blue Media S.A. lub przelew elektroniczny przy użyciu serwisu PayPal. Cechą szybkich przelewów Blue Media jest to, że po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, aby dokonać transferu pieniędzy. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy klientem a wybranym operatorem płatności.

9.3    KPF nie akceptuje przelewów tradycyjnych, wobec czego Klient nie otrzyma numeru konta, na który należy dokonać wpłaty np. na poczcie.

9.4    Karta płatnicza Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro: Klient musi dysponować kartą umożliwiającą dokonywanie płatności w Internecie (o tym czy dana karta spełnia ten warunek należy upewnić się w banku, który wydał kartę). Płatność kartą płatniczą odbywa się za pośrednictwem serwisu PayPal lub Blue Media S.A. Operacja płatnicza dokonywana jest pomiędzy klientem a wybranym operatorem płatności.

9.5    Uwaga! Sklep Internetowy nigdy nie wyśle do Klienta emaila z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego, należy przesłać niezmieniony e-mail do KPF.

 

10. Umowa sprzedaży

10.1  Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.sziszishop.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

10.2  Umowa jest zawierana w języku polskim.

 

11. Wykonanie umowy – termin

W zależności od rodzaju wybranej przez Klienta opcji dostawy KPF zobowiązuje się do przekazania towaru kurierowi w terminie do 7 dni roboczych, od poprawnego złożenia zamówienia lub, w przypadku braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia, do poinformowania Klienta o braku towaru lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w takim terminie. Dni robocze liczone są od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem niedziel oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy.

 

12. Koszt dostawy

12.1   Dostawy realizowane są jedynie na terenie Europy.

12.2  Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i płatności i wynosi:

 

Polska

-       w przypadku przesyłki kurierem i płatności online – 9,90 PLN brutto;

-          w przypadku przesyłki kurierem i płatności przy odbiorze – 12,90 PLN brutto;

-          w przypadku przesyłki do paczkomatu i płatności online – 9,90 PLN brutto;

 

 Poza granicami Polski

-          w przypadku przesyłki kurierem i płatności online – 30,00 PLN brutto;

 

13. Odstąpienie od umowy

13.1   Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

13.2   Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

13.3   Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować KPF, SziSzishop.pl, ul. Parkowa 7/2, 81-549 Gdynia, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

13.4   Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który może wydrukować i wypełnić. Jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest na stronie sklepu internetowego, w zakładce „Odstąpienia od umowy”.

13.5  Klient może również wypełnić online i przesłać formularz odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Klientowi zostanie niezwłocznie przesłane potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną. Klient może także przesłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną.

13.6   Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

13.7   W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, KPF zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez KPF, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym KPF została poinformowana o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

13.8   Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą KPF dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

13.9   KPF może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13.10   Rzeczy należy odesłać na adres: KPF, SziSzishop.pl, ul. Parkowa 7/2; 81-549 Gdynia, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował KPF o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

13.11   Klient jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

13.12   Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

14. Reklamacje

14.1   Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów KPF ponosi odpowiedzialność za wady.

14.2   Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym SziSzi może być reklamowana, zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.

14.3   W przypadku reklamacji drogą pocztową, należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia. Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany formularz „Reklamacja” (dostępny w serwisie internetowym) który można wydrukować, a następnie odesłać towar na adres: KPF, SziSzishop.pl, ul. Parkowa 7/2, 81-549 Gdynia.

14.4   KPF umożliwia Klientom składającym reklamację, odesłanie wadliwego towaru kurierem na koszt KPF. W tym celu wymagane jest wysłanie za pośrednictwem formularza kontaktowego informacji z danymi adresowymi, skąd kurier powinien odebrać przesyłkę z reklamowanymi produktami.

14.5   KPF rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni i poinformuje Klienta o sposobie jej załatwienia.

14.6   W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot poniesionych,  celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do e-sklepu.

14.7   W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

14.8  Klienci będący konsumentami mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsumenci mogą składać skargi. Dostępna jest pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

15. Rezygnacja z zamówienia

15.1   Klient może zrezygnować z zamówienia.

15.2   Klient ma możliwość anulowania zamówienia poprzez kontakt z Obsługą Klienta i poprzez formularz kontaktowy dostępny w serwisie.

 

16. Postanowienia końcowe

Do każdego zakupionego towaru dołączona jest faktura VAT. KPF nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.

 

16.1   Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez KPF danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zarejestrowanie się w sklepie internetowym i dokonywanie w nim zakupów. Wszelkie informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.

 

16.2. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie  swoich danych osobowych i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi informacji handlowych pochodzących od KPF np. o akcjach promocyjnych. Wszelkie informacje w tym zakresie znajdują się w Polityce prywatności.