Zwroty i Reklamacje

Jeśli zamówiony produkt nie spełnia Twoich oczekiwań możesz dokonać zwrotu w terminie 14 dni od daty dostawy. W przypadku wady towaru możesz dokonać reklamacji w ciągu 2 lat od daty dostawy.

Produkty odeślij postępując według wskazówek:

- wydrukuj i wypełnij oświadczenie odstąpienia od umowy w przypadku zwrotu, wydrukuj i wypełnij formularz reklamacji w przypadku reklamacji. 

- możesz skorzystać z naszych wzorów, jednak nie jest to obowiązkowe. Pobierz Oświadczenie odstąpienia od umowy. Pobierz Formularz Reklamacji,

- spakuj produkt/-y do zwrotu. Możesz wykorzystać opakowanie, w którym otrzymałeś zamówienie,

- odeślij produkt/-y na poniższy adres:

KPF, SziSzishop.pl

ul. Parkowa 7/2

81-549 Gdynia

W ciągu kilku dni po otrzymaniu przez nas paczki otrzymasz zwrot należność za produkt/-y w taki sposób, jak za nie zapłacono.

Klienci będący konsumentami mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsumenci mogą składać skargi. Dostępna jest pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr.